zondag 31 januari 2010

Two cards, one sketch...


Naar deze schets gevonden als uitdaging op m'n vaste forum, scrappingnorge.no, heb ik 2 verschillende kaartjes gemaakt.

After this sketch which "my" forum, scrappingnorge.no placed as a challenge, I made 2 different cards.

De eerste is voor een lieve jongen die 3 jaar werd. Ik heb een paar gezellige kleurtjes gebruikt, die ook in de afbeelding van Winnie the Poeh zitten, welke ik overigens op het internet heb gevonden.

The first one is for a nice boy who turned 3 years old. I used bright colours, after the picture of Winnie the Poeh, which I found on the internet.


Op het label heb ik een rubbon gezet. En het leuke is, de label geweegt gezellig heen en weer!

I placed a rubbon onto the label. And the funny thing is, the label is swinging comfortably!Het zonnetje komt naar voren door middel van een foamblokje.

The little sun I placed on a dimensional to stick out a little bit.Het tweede kaartje is voor een jarig meisje. Hier heb ik gebruik gemaakt van pastel kleurtjes.

The second card is for a birthday girl. I used on this one the pastel colours of the picture with the princess.


Hier heb ik een die cut gebruikt van een bloemetje. En de rondjes doorgevoeren op de kaart langs het designpapier.

On this card I used a die cut of a flower. And I draw the circles on the card alongside the designpaper.


De tekst is wederom een rubbon.

Again the text is a rubbon.

Het zijn twee verschillende kaartjes geworden voor twee verschillende kinderen.
En ze waren er beide blij mee!!

It turned out to be two different cards for two different children.
And both were very happy with it!!


dinsdag 26 januari 2010

Dodge, gratulerer...

Jaja, alweer tijd voor een te tonen kaartje, gemaakt voor mijn zwager. De schets was er ééntje van scrappingnorge.no, althans met deze schets werden we uitgedaagd om er een kaartje mee te maken.

Yeap, it's time for yet another card, which I made for my brother in law. The sketch was on scrappingnorge.no, where we were challenged to make a card with this sketch.Ik ben niet zo dol op het gebruik van bloemen voor een mannenkaart, maar deze vond ik wel passen.

I'n not so very fond of using flowers on a male-card, but I thought these would suit just fine.


Omdat mijn zwager dol is op auto's ben ik gaan zoeken naar een mooi exemplaar op het internet. Ik heb het plaatje afgedrukt op reliefpapier, wat de auto nog chiquer maakt.

Because my brother in law adores cars, I surfed the internet for a beautiful item.I printed the picture on reliefpaper, which makes the car even more classy.
En wat vinden jullie, een echte mannenkaart, toch?

So what do you think, a real masculline card, isn't it?

maandag 25 januari 2010

It's a boy!

Het is weer tijd om een kaartje te plaatsen. Ik heb nog zoveel kaartjes op de "plank liggen", die ik nog hier op m'n blog wil zetten. Dus hier komt er weer eentje.

Time has come to show another card her. I have made so many cards in the past, which I didn't shown you yet. So here come another.
Vorig jaar heb ik voor mijn verjaardag van mijn moeder een Silhouette SD snijmachine gekregen. Dit is een van de eerste kaartjes die ik ermee gesneden heb. Het patroontje heb ik op het internet gevonden al weet ik eerlijk gezegd niet meer waar.

Last year I have got a very nice birthdaypresent from my mother, a Silhouette SD cuttingmachine. And this is one of the first cards I cut with it. I found the template on the internet, but I'm not sure where.De binnenkant heb ik een beetje versierd met dezelfde sterren als die van de voorkant. Op de sterren, zowel op de voorkant als aan de binnenkant, heb ik glitterlijm gedaan voor een extra feestelijk tintje.

The inside I decorated with the same stars as those on the front. On all the stars I put glitterglue, as something extra.


Weer een award!!Ik heb er nog een award bijgekregen! Van Mariëlle, bedankt hoor, héééél leuk!! Het is nu de bedoeling dat ik tien dingen noem, waar ik blij van word en de award weer doorgeef aan 3 freubelaars. Nou dat lukt wel, hoor.

I have had another award! From Mariëlle, thanks so very much!! What I have to do to accept this award is to mention 10 things that makes me HAPPY. Then pass the award to 3 others. Well here it comes

1. Tijd alleen met m’n hubbie en weer even Nicole zijn en niet alleen mama
2. Met m’n dochters buiten in de sneeuw spelen, bijvoorbeeld sleeën van de lange baan die we in de tuin hebben gemaakt. Ja ik doe vrolijk mee!
3. Als ik ’s avonds m’n kindjes tevreden in hun bedjes zie slapen. Heerlijk die koppies!
4. Een dagje scrappen
5. Als de strijk weer is gedaan en alles weer in de kasten ligt.
6. Het wisselen van de seizoenen, vooral aan het eind van een seizoen!
7. M’n nieuwe korte(re) kapsel
8. In de winter ons brandende kacheltje en in de zomer onze heerlijke airco
9. Een spontane kroel van m’n dochters
10. Chocolade, maar dat wisten jullie al, toch?

1. Time alone with my hubbie and being Nicole again, and not just “mommy”
2. Playing outside in the snow, for example, sleighing from the hill, which we have made in the garden
3. If I see my little girls sleeping in their beds. Love those faces!
4. A day of scrapping
5. If the ironing has been done and all the clothes have been put away again.
6. Changing of the seasons, especially at the end of a season!
7. My new haircut
8. In the winter our burning stove and in the summer our airconditioning
9. A spontaneous big hug from my girls (and my husband!)
10. Chocolate, but you knew that already, right?!

Nu ga ik 3 anderen HAPPY maken

I am going to make 3 other HAPPY,

Christina, Lisbeth (Ugla), Gry-Heidi

Mariëlle, nogmaals bedankt voor de HAPPY-award.

Mariëlle, thanks again for the HAPPY-award!!

woensdag 20 januari 2010

Kreativ Blogger Award!!

Deze prachtige award heb ik gekregen van Linda en Lisbeth. Mijn eerste!! En ik ben er natuurlijk erg trots op. Heerlijk dat anderen mijn blog waarderen en het leuk vinden om mijn blog te bezoeken. Dank jullie wel dames!!

I have got this wonderful award from Linda and Lisbeth. My first! And, of course, I am very proud and very happy that others appreciate my blog and like to visit it. Thank you ladies!

Er zijn enkele regels aan deze award verbonden:

1. Kopieer deze award naar je blog
2. Maak een link naar de persoon van wie je de award gekregen hebt
3. Vertel 7 interesante dingen over jezelf
4. Kies 7 andere bloggers om de award door te sturen
5. Maak een link naar hun blogs
6. Laat een berichtje achter op hun blog om ze te vertellen over de award die ze gekregen hebben van jou.

There are a few rules connected to this award:

1. copy and paste this award to your blog,
2. create a link to the person from whom you received the award,
3. you tell the world 7 interesting things about yourself
4. choose 7 other bloggers for the award to forward to
5. create a link to their blogs
6. leave a message behind on their blog to tell them about the award they have received from you.

Oi, dan nu 7 interesante dingen over mezelf. Daar moest ik even over nadenken, maar hier komen ze:

1. Ik ben met mijn gezin in juli 2008 vanuit Nederland naar Noorwegen verhuisd en probeer mij nu zo goed mogelijk te integreren in de noorse samenleving.
2. ik ben ”afhankelijk ” van chocolade in welke vorm dan ook!
3. ‘k Vind het heerlijk om achter de computer de creaties van andere scrappers te bekijken
4. Daaruit doe ik ideeën op (die ik eigenlijk nooit uitvoer, want ik “moet” achter de computer weer ideeën opdoen!)
5. Ik ben een ritme-mens, ik heb regelmaat nodig in m’n leven om goed te functioneren
6. Ik vind het heerlijk om bij m’n kindjes thuis te zijn
7. Vroeger heb ik heel veel kleding gemaakt, eerst voor mezelf en daarna voor onze oudste dochter. Nu verstel en repareer ik alleen nog maar en heb ook de naaimachine ontdekt voor het scrappen!

Oi, and now 7 interesting things about myself. I had to think a bit, but here they are:


1. I’ve moved with my family in July 2008, from the Netherlands to Norway and I am trying now to integrate, as far as possible, in the Norwegian society.
2. I am "dependent" of chocolate in all its forms!
3. I find it very enjoyable to discover on the internet the creations of other scrappers
4. I get a lot of ideas surfing on the internet (which I never really accomplish, because I "must“ surf the internet for more ideas!)
5. I am a timetable-kind-of-girl, I need regularity in my life
6. I am very happy to be with my young children at home
7. In the past, I have created a great deal of clothing, first for myself and then for our eldest daughter. I only mend and repair now but I have also discovered the sewing machine for scrapping!


Natuurlijk wil ik deze award doorsturen aan de volgende bloggers (in willekeurige volgorde), door wie ik zeker geïnspireerd word:

Of course, I would like to forward this award to the following bloggers (in no particular order), by whom, I am inspired:

1. Ans
2. Yvonne
3. Frences
4. Unnis
5. Dwyt
6. Martine
7. Marianne

Jammer dat de award niet teruggeven mag worden/wordt aan degene van wie je hem gekregen hebt, want jullie moeten zeker een kijkje gaan nemen bij Linda en Lisbeth, mijn gulle gevers!!

Bedankt dames!!

It is a pity that the award doesn’t go back to the person who gave it, because you must certainly pay a visit to Linda and Lisbeth, my generous friends!!


Thank you ladies!!

maandag 11 januari 2010

O boy, I made a mistake!


Nou heb ik me toch een fout gemaakt. M'n dochter wees me erop, toen ik liet zien dat ik haar verjaardagskaartje op het blog had gezet. Weet je wat ze zei? "Mama dat is niet mijn verjaardagskaartje, hoor!" Dus ik in haar kaartendoos gekeken en inderdaad, het is een ander kaartje. Het kaartje wat al op het blog staat, was voor een vriendinnetje uit Nederland van m'n dochter.

Dus hier komt het kaartje voor de verjaardag van m'n dochter!

I have made a huge mistake! My daughter said it to me, when I showed her her card on my blog. Do you know what she said? "Mommy, that is not my birthdaycard, you know!" So I looked inside her box with cards and yes she's right, it is another card. The one on the blog was for a friend from my daughter from the Netherlands.

So, her comes the birthdaycard to my daughter!

Dit is natuurlijk ook een echt meisjeskaartje geworden. M'n dochter houdt erg van paars, dus dat was geen moeilijke keus.

Of course this became also a real girly card. My daughter likes purple very much, so that was not a difficult choise.Deze witte bloemen heb ik aangezet met paarse distress inkt. Het originele wit vond ik teveel afsteken bij de rest van de kaart.

I used purple distress ink on these white flowers. The original white was too bright for the card.
Dit lieve Magnoliameisje heb ik ingekleurd met m'n Derwent potloden en ik heb gebruik gemaakt van de MCP-techniek. Voor de vleugeltjes heb ik Stickles gebruikt.

This sweet Magnoliagirl I colored with my Derwent pencils and I used the MCP-technique. For her wings I used Stickles.
Op het leuke frisgroene lint staan allemaal vlindertjes. Ze liggen er een beetje bovenop en je kan ze dus echt voelen. Ontzettend leuk, ook voor kleine meisjeshanden!!

On the nice freshgreen ribbon are a lot of little butterflies. They are on top of the ribbon and you can really feel them. Very nice, especially for little girly hands!!


vrijdag 1 januari 2010

And the lucky winner is.....

Het is 1 januari 2010. Ten eerste aan iedereen een heel gelukkig en fantastich nieuwjaar toegewenst!!
Ik hoop dat jullie allemaal een leuk eindejaar hebben gevierd. We kunnen het nieuwe jaar met de afsluiting van mijn blogcandy beginnen, want we hebben een winnaar!! M'n oudste heeft daarvoor gezorgd.

It's the first of january 2010. First of all I want to wish everybody a happy and fantastic new year!! I hope that each and everyone of you had a great time yesterdayevening. We can begin the new year with closing down my blogcandy, because we have a winner!! My eldest took care of that one.

And the lucky winner is......Anette!!So, Anette, if you would mail me your adress, then I will send you your price, OK?
For all others, thank you for joining in and I hope we see each other soon again.

Have a great newyearsday!!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...